Nazwa:ITRAP PRZEMYSŁAW RATAJCZAK
Miasto:61-413 Poznań
Adres:Okulickiego 7
NIP:783-159-04-10
REGON:-

Bieżące wsparcie informatyczne zrealizowane przez Help DeskW iTrap systematyczne wsparcie informatyczne realizowane jest poprzez Help Desk. Eksperci z iTrap ciągle się dokształcają, czyli usługi świadczone są na wysokim poziomie. Wskazówki w ramach obsługa informatyczna Poznań pozwolą idealnie pracować osobom zatrudnionym w określonym zakładzie. Bezzwłoczna reakcja na wszystkie trudności nie doprowadza do przerw w pracy. Z tego względu zleceniodawcy doceniają możliwość skorzystania z doświadczenia wyznaczonych pracowników IT.

 

W ofercie firma posiada:
outsourcing it Poznań -

 

f9 Db99 adf7 n5f ed0 ce md a660 je3 ą7 bb ca hb a1 ra28 af k5cb te e5 r poglądowy, 9 a65c k4 tad udd ad7f l5 nb58 o6 ś45 ć64 13 d3e0 a14 nb8 yb10 c99 had c s5c p03 r7 a79 wdd de92 ź w bazie CEIDG